مراسم آماده سازی لباس، برای مراسم شیرخوارگان حسینی.

شهر زنجان.

در این مراسم تعداد زیادی لباس کودک و پارچه ی سبز و سربند برای همایش شیرخوارگان حسینی آماده شد.

موضوعات: Ali al-Asghar ibn Husayn  لینک ثابت[جمعه 1397-06-23] [ 08:48:00 ب.ظ ]